Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter erről szóló utasítása a Magyar Közlöny legfrissebb Hivatalos Értesítőjében jelent meg. A munkacsoport feladata a HIV-fertőzés és az AIDS-megbetegedés elleni küzdelem szakmai irányításának koordinálása lesz, különös tekintettel a magyarországi HIV/AIDS stratégia, illetve a cselekvési programok kidolgozására, s azok végrehajtására.
A munkacsoport többek között állást foglal a HIV/AIDS elleni küzdelem területén felmerülő valamennyi lényeges kérdésben, javaslatot tesz a HIV/AIDS elleni küzdelem egyes feladatainak rangsorolására, valamint a minisztérium hatáskörébe tartozó, rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználására. A munkacsoport feladata lesz továbbá, hogy javaslatot tegyen a miniszternek a HIV-megelőzéssel, valamint a HIV/AIDS-gondozással, kezeléssel kapcsolatos szakmai irányelvek kidolgozására, valamint hogy elősegítse a lakosság HIV-fertőzéssel és AIDS-megbetegedéssel kapcsolatos ismereteinek bővítését, különös tekintettel a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportokra.
A munkacsoport együttműködik az illetékes minisztériumokkal, az egészségügyi szakmai kollégium érintett tagozataival, az országos intézetekkel és más egészségügyi intézményekkel – különösen az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézettel -, továbbá a HIV/AIDS-prevenció, az egészségnevelés és az epidemiológia területén érintett illetékes kormányzati, társadalmi és civil szervezetekkel, valamint az érintett társadalmi rétegek képviselőivel.
Az utasítás értelmében a munkacsoport szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) adatai szerint Magyarországon 25 év alatt – 1987 és 2012 szeptember 30-a között – 333 ember halt meg AIDS következtében. Az idén szeptember 30-ig 33 új AIDS-megbetegedést regisztráltak az Országos Epidemiológiai Központban, és 166 új HIV-fertőzött került a nyilvántartásba – írta az ÁNTSZ, megjegyezve, hogy ezek az értékek meghaladják az elmúlt évben bejelentett fertőzöttek számát.

 

Forrás: MTI